Müteahhitlik Hizmetleri

  1.         Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek teslim etmek
  2.         İşveren isteklerini yönlendirmek ve bunlara en fazla düzeyde uymak
  3.         Yapının projelendirme aşamasından başlayıp tüm safhaların tamamlanması süresince denetlenmesi
  4.         İşinde tecrübeli taşeronlar ile çalışmak ve kalite, iş sağlığı ve güvenliğikriterlerinden taviz vermeyecek şekilde kontrol sistemi kurmak. Ayrıca işveren ve taşeron  iletişiminin hatasız kurulmasını sağlamak

   Öncü Mühendislik & İnşaat / Her Hakkı Saklıdır.