Kentsel Dönüşüm

  1.         Riskli bina tespiti için mevcut yapının gerekli projelerinin temini veya taşıyıcı rölevesi hazırlanması.
  2.         Taşıyıcı eleman malzemelerinin  (beton, çelik,duvar… vb.) dayanımının ve miktarının tespiti.
  3.         Deprem risk raporunun hazırlanıp çevre ve şehircilik bakanlığına onaylatılması.
  4.         Mevcut yapıların performans analizinin yapılması sonucunda yapı sahibinin teklifi ile güçlendirilmesi veya kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması.
  5.                                           
  6.                                                                       Öncü Mühendislik & İnşaat / Her Hakkı Saklıdır.